Το περιοδικό δια-ΛΟΓΟΣ εκδίδεται μια φορά τον χρόνο ως Επετηρίδα Φιλοσοφικής Έρευνας. Το πρώτο τεύχος κυκλοφόρησε σε έντυπη μορφή τον Νοέμβριο του 2011, με την ευγενική υποστήριξη των Εκδόσεων Παπαζήση.