Η ηλεκτρονική διεύθυνση του περιοδικού δια-ΛΟΓΟΣ (για την αποστολή των υποβαλλόμενων προς δημοσίευση κειμένων και την ηλεκτρονική αλληλογραφία) είναι: info@dia-logosphil.com

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση του περιοδικού (για την αποστολή βιβλίων, εντύπων και την ταχυδρομική αλληλογραφία) είναι:


Καθηγητής Δημήτρης Ν. Λαμπρέλλης

Τμήμα Κοινωνιολογίας

Πάντειο Πανεπιστήμιο

Λ. Συγγρού 136

176 71 Αθήνα