Ιδρυτής - Διευθυντής Έκδοσης

Δημήτρης Ν. Λαμπρέλλης Πάντειο Πανεπιστήμιο

Συνεκδότες

Θεοδόσης Πελεγρίνης

Πανεπιστήμιο Αθηνών

Γιάννης Τζαβάρας

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Σκοπός του περιοδικού δια-ΛΟΓΟΣ, είναι να προάγει τη φιλοσοφική έρευνα και τον διάλογο μεταξύ των ερευνητών της φιλοσοφίας. Προκειμένου να υπηρετήσει το σκοπό αυτό, το περιοδικό έχει θεμελιώσει την εκδοτική του πορεία σε δύο αρχές:

  1. Το απροκατάληπτο άνοιγμά του προς όλες τις μορφές και τάσεις του φιλοσοφείν, όπως  
      αυτές αποτυπώνονται στην Ιστορία της Φιλοσοφίας μέχρι σήμερα.

  2. Τη δημοσίευση κειμένων με μοναδικό γνώμονα την επιστημονική τους επάρκεια· για το
    λόγο αυτό, τα υποβαλλόμενα προς δημοσίευση κείμενα θα κρίνονται ανώνυμα από κριτές
    ειδικούς σε κάθε θέμα.